2004 թվականից սկսած, Արմավիրի մարզում սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավման գործում քաղաքացիական մասնակցության դերն ու նշանակությունը կարևորելով, մարզի մի խումբ ակտիվիստներ համախմբվեցին մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ: Մեկ տարի անց՝ 2005 թվականի ապրիլի 29-ին Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքում պաշտոնապես հիմնադրվեց «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» (ԱԶԿ) սոցիալ-տնտեսական հասարակական կազմակերպությունը: ԱԶԿ-ն իր առջև խնդիր է դրել նպաստել մարզի պետական հասարակական և բիզնես սեկտորների համագործակցությանը՝ հանուն սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի: