Համակարգչային սպասարկման պայմանագիր

Ashxiravunk.am կայքում տեղադրված տիպային պայմանագրերի աշխատանքային ֆայլերը կարող եք ներբեռնել՝  սեղմելով DAWNLOAD բառի վրա: Համակարգչային սպասարկման պայմանագիրը ներկայացված է PDF ֆորմատով:

Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր

Ashxiravunk.am կայքում տեղադրված տիպային պայմանագրերի աշխատանքային ֆայլերը կարող եք ներբեռնել՝  սեղմելով DAWNLOAD բառի վրա: Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիրը ներկայացված է MS Word ֆորմատով:

Տնօրենի հետ աշխատանքային պայմանագիր

Ashxiravunk.am կայքում տեղադրված տիպային պայմանագրերի աշխատանքային ֆայլերը կարող եք ներբեռնել՝  սեղմելով  DAWNLOAD բառի վրա: Տնօրենի հետ կնքվող աշխատանքային պայմանագիրը ներկայացված է MS Word ֆորմատով:  

Գլխավոր հաշվապահի հետ աշխատանքային պայմանագիր

Ashxiravunk.am կայքում տեղադրված տիպային պայմանագրերի աշխատանքային ֆայլերը կարող եք ներբեռնել՝  սեղմելով ձախ հատվածում գտնվող DAWNLOAD բառի վրա: Գլխավոր հաշվապահի հետ կնքվող աշխատանքային պայմանագիրը ներկայացված է MS Word ֆորմատով:

Աշխատանքային պայմանագիր

Ashxiravunk.am կայքում տեղադրված տիպային պայմանագրերի աշխատանքային ֆայլերը կարող եք ներբեռնել՝ սեղմելով DAWNLOAD բառի վրա: Աշխատանքային պայմանագիրը ներկայացված է MS Word ֆորմատով: